BİYOGAZ

Neden Biyogaz?

Güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra başka bir yenilenebilir enerji çeşidi olan biyogaz, özel kurulan tesislerde işlenerek ısı ve elektrik üretiminde kullanılır. Biyogaz tesislerinin avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Bu tesislerin kaynağı olan organik atıkların çevrede oldukça fazla bulunması
  • İyi yönetilen bir tesisin fosil yakıtlara göre çok daha az karbon salınımı yapması.
  • Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması
  • Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi ve beklenmedik enerji kesintilerinin minimuma indirgenmesi

Devlet destekli bir yatırım olduğu için yatırımların teşviklerden yararlanabilmesi.

Translate »