PROJE GELİŞTİRME

Proje Geliştirme

Yurtiçi ve Yurtdışında uygun arazilere elektrik üreten tesislerin kurulumu için gereken süreçlerin tamamını kapsar. Bu süreçler kapasite ve enerji hatlarına göre konumun belirlenmesi, teknik keşif ve fizibilite raporlarının hazırlanması, tasarım, ticari kriterlerin kontrol, hukuksal kontrol ve dağıtım şirketine başvuru aşamaları ile başlamaktadır. Sonrasında elektrik ve statik projelerin hazırlanarak kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması, onayı; imar onayı vb resmi süreçler yer almaktadır.

 

Sahanın teknik keşif süreci ve Analizi

 

Sahanın proje geliştirmeye uygunluğunun tespit edilmesi sürecinde, sahanın yönü, eğimi, zemin yapısı, elektrik hatlarına yakınlığı , kapasitenin tespiti ile uygun arazilerin tespit edilmesi sürecinde sahanın ticari kriterleri, arazi fiyatları, sahanın hukuksal kontrolü, imar durumu, resmi süreçleri, dağıtım şirket başvurusu ile proje ve imar onayının alınmasına kadar tüm süreçler basından sonuna kadar yönetilir.

 

Analizler ve keşfe göre çıkarılmış tüm veriler ışığında yapılan matematiksel algoritmaya göre projenin tün öngörüleri ve hesaplarına göre netleşmiş, fizibilitede büyük resim detaylı olarak görülmüş olur. Bir sonraki aşama olarak EPC olarak devam edilir ve diğer aşamalar tamamlanarak uzaktan izleme ve kontrolle sistem devreye alınmış olur.

Translate »