UYGULAMALARIMIZ

Şebeke Ölçekli Enerji Santralleri

 

MW bazında enerji üretimine olanak veren bu tesisler birçok devlet tarafından teşvik edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından da teşvik edilmektedir. İşletme maliyeti konvansiyonel kaynaklarla çalışan santrallere göre daha ucuz olan bu santrallerde üretilen elektrik devlet garantili fiyat ve kanunlar çerçevesinde dağıtım şirketine satılabilmektedir. Elektrik abonesi olan tüm gerçek veya tüzel kişiler lisanslı veya lisanssız olarak elektrik üretebilir ve yatırımcı olabilir. PNR yatırımcı için gerekli olan bütün hizmetleri tek bir çatı altında sunmaktadır.

 

Endüstriyel ve Kurumsal

 

Kontrol edilemeyen ve artan enerji maliyetleri günümüz şirketlerinin rekabet gücünü düşürmektedir. İşletmeler kendi elektriklerini üreterek, gerekirse fazlasını satabilecekleri uygun fiyatlı, güvenilir çözümlere yönelmektedir. 1 MW’ a kadar lisanssız ya da 1 MW üzerinde lisanslı olarak yapılabilecek güneş enerji projelerle ile işletmeler rekabet güçlerini arttırabilmektedir. Lisanssız elektrik üretim yönetmeliği sayesinde, aynı dağıtım bölgesinde bulunmak şartıyla üretilen elektrik, iç ihtiyaç olarak tüketilebilir ve üretim fazlası elektrik şebekeye satılabilir. Endüstriyel ve kurumsal alanda rüzgar, güneş ve biyogazdan faydalanılarak, şebeke bağlantılı veya şebekeden bağımsız çözümler konusunda PNR geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.

 

 

Güneş Enerji Sistemlerinin Uygulama Alanları:

 

  • Çatı/Cephe sistemleri
  • Zemine monte sistemleri
  • Otopark sistemleri

 

 

Mesken Uygulamaları

 

Yönetmelikler gereği 10 kW ve altı santrallerin daha kolay bir şartname çerçevesinde mesken/ticarethane uygulanması söz konusu olmuştur. Bu durum konvansiyonel enerji kaynakları sınırlı olan ülkemizi daha güvenli ve ucuz olan alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi açısından büyük bir fırsat oluşturmaktadır. 10 kW ve altı Mesken/ticarethane tipi uygulamalarda üretilen elektriği doğrudan kullanabileceğiniz gibi tüketim fazlası elektriği de şebekeye satabilirsiniz. Bu sistemler şebekeye bağlı, şebekeden bağımsız ve hybrid olarak üç ana gruba ayrılmaktadır.

 

Sulama & Seralar

 

Şebekeden bağımlı ve bağımsız olarak oluşturulabilen sulama sistemlerimiz sayesinde su istenildiği zaman istenildiği amaç doğrultusunda bir noktadan başka bir noktaya kolaylıkla taşınabilir, içme suyu olarak yüzeye çıkartılabilir ya da tarım arazilerinin sulanmasında kullanılabilir. Üstelik sistemin bakım ve işletme maliyetlerinin de yok denecek kadar düşük olması, kullanıcılara bir avantaj sağlamaktadır.

 

Tarımsal sulama:

 

Tarımsal sulama da su pompası enerji tüketimini arttıran bir unsurdur ve elektrik şebekesi olmayan yerlerde köylüler mazot gibi pahalı yatıklardan enerjilerini elde ederek karlarını baskı altına almaktadır. PNR’ nin geliştirdiği sistem sayesinde elektrik şebekesi olmayan köylerde tarımsal sulama yapmak mümkün hale geldiği gibi çiftçilerin ürün çeşitliliğini de artmaktadır.

İçme suyu temini:

Temiz içme suyuna ulaşım olanakları, tüm canlılar açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle PNR, temiz ve güvenli içme suyu temini için büyük önem taşıyan yeraltı sularının yüzeye çıkartılarak kullanıma sunulması doğrultusunda özel projeler geliştirmektedir. PNR şehirlerden ve elektrik nakil hatlarından çok uzaklardaki yerleşim alanlarında projeler geliştirerek, temiz içme suyu temininde güneş enerjisinden faydalanılması sağlamaktadır. Böylece konvansiyonel sistemlere göre çok daha ekonomik, güvenilir ve hepsinden önemlisi sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmaktadır.

 

Şebekeye Bağlı Sistemler

 

Bu sistemler genellikle üretilen enerji fazlasının şebekeye satılması veya ihtiyaç durumunda şebekeden elektrik alınması amacıyla tercih edilir. Bu sistemler ayrıca enerji masraflarını düşürmek için de tercih edilebilir.

Şebekeden Bağımsız Sistemler

Bu sistemler, şebekeye uzak mesafelerde bulunan yerler için veya 7/24 kesintisiz enerji ihtiyacı olan durumlar için idealdir.

Bu sistemlerin en önemli bileşenlerinden biri bataryadır. Üretilen enerji bataryalarda depolanır ve ihtiyaç duyulduğunda buradan kullanılır.
Translate »